Tooling Manufacture Factory:No. 41, Lane 92, Hu Tzi Nei Road, Chia-yi City, Taiwan R.O.C
Press Shop: No.212-1, Qizitou, Shuishang Township, Chiayi County, Taiwan R.O.C.
TEL:+886-5-2858112
FAX:+886-5-2863366